Isnin, 14 September 2015

Jawatan Kosong di Majlis Daerah Kuala Langat

Tags

Masukkan email anda untuk menerima info jawatan kosong terkini:

Permohonan dipelawa kepada warganegara Malaysia, keutamaan kepada anak-anak Negeri Selangor
yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi jawatan seperti berikut:

1. Arkitek Landskap Gred J41

 Taraf Jawatan : Tetap
Jadual Gaji : Gaji Minimum : RM2,360.00 – Gaji Maksimum : RM8,743.00
Syarat Lantikan
a) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
( Gaji permulaan ialah pada Gred J41 : RM2,360.00) dan
b) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Arkitek Landskap bidang Seni Bina
Landskap adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke
jawatan Arkitek Landskap Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah
disahkan dalam perkhidmatan dan :
(i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (a) dan (b) di atas ; dan
(ii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

2. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17

 Taraf Jawatan : Tetap
Jadual Gaji : Gaji Minimum : RM 928.00 – Gaji Maksimum : RM 3, 375.00
Syarat Lantikan
a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ;
( Gaji permulaan ialah pada Gred N17 : RM 928.00) dan
b) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 ( Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau
 mengambil trengkas )
Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL) :
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan,
Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbang untuk peningkatan secara
lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17, tertakluk kepada kekosongan jawatan,
apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :
(i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (a) dan (b) di atas ; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas ; dan
iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Cara Memohon
1. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Permohonan Jawatan Majlis Daerah Kuala
Langat yang boleh diperolehi dari Bahagian Sumber Manusia, Majlis Daerah Kuala Langat, Persiaran
Majlis,Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting atau muat turun dari laman web www.mdkl.gov.my.
2. Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan kerajaan atau Badan Berkanun atau
Penguasa Tempatan hendaklah melalui Ketua Jabatan mengikut Peraturan-peraturan Pegawai Awam
( Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005.
3. Borang permohonan hendaklah disertakan gambar, salinan fotostat Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran,
Sijil Persekolahan / Pengajian dan sijil – sijil penghargaan yang diakui sah. Nama jawatan hendaklah
dicatat di sebelah kiri sampul surat.
4.Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.
5.Tarikh permohonan pada : 4 SEPTEMBER 2015 HINGGA 18 SEPTEMBER 2015
Catitan Am
1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup
hendaklah menganggap permohonan tidak berjaya. 

This Is The Oldest Page


EmoticonEmoticon