Jumaat, 18 September 2015

Jawatan Kosong di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA)

Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) yang mempunyai 437 kekosongan jawatan sebagai :

1. Pegawai Imigresen KP17

Tarikh Tutup : 20/09/2015


Jawatan Kosong di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Jawatan Kosong Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Jawatan Kosong di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) :

1. Pegawai Tadbir N41
2. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17

Tarikh Tutup : 30/09/2015

KLIK DI SINI UNTUK MAKLUMAT LANJUT

Jawatan Kosong di Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)

Tags
Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

Pemohon-pemohon adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia, keutamaan diberikan kepada rakyat Negeri Selangor yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan di Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor seperti berikut:-

1. Pegawai Tadbir N41
2. Penolong Jurutera JA29
3. Pegawai Kenderaan JA29

Tarikh Tutup : 30/09/2015

KLIK DI SINI UNTUK MAKLUMAT LANJUT

Jawatan Kosong di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Tags
Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan :

1. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27
2. Juruteknik Komputer FT17
3. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17
4. Pembantu Hal Ehwal Islam S17

Tarikh Tutup : 21/09/2015

KLIK DI SINI UNTUK MAKLUMAT LANJUTJawatan Kosong di Universiti Teknologi Malaysia (UTM )

Tags
Jawatan Kosong Universiti Teknologi Malaysia
UTM memerlukan individu yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama menerokai teknologi baru dalam usaha merealisasikan Wawasan Universiti untuk Wawasan 2020. Selaras dengan hasrat ini, calon-calon yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di UTM :

1. Penolong Pegawai Penyelidik QA27
2. Pembantu Penyelidik QA17

Tarikh Tutup : 28/09/2015

KLIK DI SINI UNTUK MAKLUMAT LANJUT

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Tags
Jawatan Kosong UiTM Negeri Sembilan
Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap /Kontrak di UiTM :

1. Penolong Jurutera JA29
2. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27
3. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17

SYARAT LANTIKAN

1) PENOLONG JURUTERA (GRED JA29)
1. Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik -
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
[ Gaji Permulaan: RM1,417.59 ]; atau
(ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM1,826.02 ]
(Keutamaan adalah diberikan kepada calon yang mempunyai
kelayakan dalam bidang Automotif)
dan
(d) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

2) PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (GRED S27)
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah, Usuluddin atau Bahasa
Arab; atau
[ Gaji Permulaan: RM1,362.00 ]
(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan; atau
[ Gaji Permulaan: RM1,362.00 ]
(iii) Syahadah Institut Tahfiz dan Latihan Al-Quran daripada Maahad Tahfiz Bahagian
Agama, Jabatan Perdana Menteri atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ole h
kerajaan; atau
[ Gaji Permulaan: RM1,661.95 ]
(iv) Diploma dalam bidang pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM1,661.95 ]
dan
(d) Lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3) PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (GRED N17)
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan;
[ Gaji Permulaan : RM928.00 ] dan
(d) Calon hendaklah memiliki Kepujian dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Keutamaan diberi
kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil
trengkas).

Tarikh Tutup : 30/09/2015

KLIK DI SINI UNTUK MAKLUMAT LANJUT

KLIK DI SINI UNTUK BORANG PERMOHONAN

Isnin, 14 September 2015

Jawatan Kosong di Majlis Daerah Kuala Langat

Tags
Permohonan dipelawa kepada warganegara Malaysia, keutamaan kepada anak-anak Negeri Selangor
yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi jawatan seperti berikut:

1. Arkitek Landskap Gred J41

 Taraf Jawatan : Tetap
Jadual Gaji : Gaji Minimum : RM2,360.00 – Gaji Maksimum : RM8,743.00
Syarat Lantikan
a) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
( Gaji permulaan ialah pada Gred J41 : RM2,360.00) dan
b) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Arkitek Landskap bidang Seni Bina
Landskap adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke
jawatan Arkitek Landskap Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah
disahkan dalam perkhidmatan dan :
(i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (a) dan (b) di atas ; dan
(ii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

2. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17

 Taraf Jawatan : Tetap
Jadual Gaji : Gaji Minimum : RM 928.00 – Gaji Maksimum : RM 3, 375.00
Syarat Lantikan
a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ;
( Gaji permulaan ialah pada Gred N17 : RM 928.00) dan
b) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 ( Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau
 mengambil trengkas )
Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL) :
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan,
Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbang untuk peningkatan secara
lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17, tertakluk kepada kekosongan jawatan,
apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :
(i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (a) dan (b) di atas ; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas ; dan
iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Cara Memohon
1. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Permohonan Jawatan Majlis Daerah Kuala
Langat yang boleh diperolehi dari Bahagian Sumber Manusia, Majlis Daerah Kuala Langat, Persiaran
Majlis,Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting atau muat turun dari laman web www.mdkl.gov.my.
2. Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan kerajaan atau Badan Berkanun atau
Penguasa Tempatan hendaklah melalui Ketua Jabatan mengikut Peraturan-peraturan Pegawai Awam
( Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005.
3. Borang permohonan hendaklah disertakan gambar, salinan fotostat Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran,
Sijil Persekolahan / Pengajian dan sijil – sijil penghargaan yang diakui sah. Nama jawatan hendaklah
dicatat di sebelah kiri sampul surat.
4.Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.
5.Tarikh permohonan pada : 4 SEPTEMBER 2015 HINGGA 18 SEPTEMBER 2015
Catitan Am
1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup
hendaklah menganggap permohonan tidak berjaya.